Neresi
  • Cafe
  • Lokanta
Nerede

Kadmos ve Daniel (Kızma-Dimyen) Ziyareti

İnançların buluştuğu Kadmos ve Daniel (Kızma-Dimyen) Ziyareti Mızraklı (Mişraki) beldesindedir.
 
Kadmos ve Daniel (kızma dimyan) kardeşler Mızraklı denildiğinde akıla gelen ermiş iki kardeştir. Bu gün adak, mesire ve piknik yeri olarak kullanılan bu  kutsal mekan  yerel dinamikler tarafından düzenlenmektedir.

Kadmos ve Daniel kimdir? 

Eğitimci Ali Çınar kızma-dimyan kimdir?

Sorusuna şu yanıtı veriyor:

”Ortadoğu Kökenli bir aileden (Yemenden 1.yy. Şam’a göç eden Gassaliler),babaları putperest anaları ileri görüşlü Hristiyan dinine inanan bir yapıya sahipti. Analarını adı sevdoti, çocuklarının babaları öldükten sonra Şam şehrinden göç edip çocuklarına Hristiyan dininin bütün erdemlerini öğretir ve atfen tıp ilminin her türlü inceliklerini öğrenmeleri için İskenderiye,Kudüs,Halep ve Selevkiya Pierra şehirlerini gezdirir. En sonunda  gelip Mızraklıya yerleşmeye karar verirler. Yerleşme istemelerinin sebebi ise Musa ve amanos dağlarında bulunan zengin bitki örtüsüdür.  Bu bitkilerden tıbbi ilaç yapılacağını bildikleri için kesin olarak bu köye yerleşirler. Bu iki kardeşin ünlerini duyan  herkes sağlık ve şifa bulmak için  akın akın insan gelmeye başlar. Bu iki ermiş iyileştirdiklerinden gümüş para almadığı gibi (la yukbel umlet elfidda kızma danyan)  hiçbir maddi istekte bulunmaz. Sedece Allah ve Mesih adına yaptıklarını söylerler. ,Yıllarca köyde yaşadıktan sonra kendi ecelleri ile ölürler. Ve Mızraklıda gömülürler. Şu anda ziyaret olarak türbeleri mevcuttur.Arap Hristiyan, Arap alevi, Sünni vatandaşlarımızın ziyaret ettiği kutsal bir mesire yeridir. Kadmos ve daniel kardeşlerin yetiştirdikleri talebeler çok uzun bir süre tüm Bizans devletleri boyunca görevlerini icra ederler. Çevre şehirlerden bol miktarda onlara bağış yağar. “

Kapitalist düzenin yarattığı sahte dünyalar insanları, değerlerin metalaştığı bir dünyada yaşamaya mahkûm ediyor. Sağlıkta ve eğitimde giderek piyasacılaştırma politikaları egemen oluyor. Neoliberal söylemler sağlık alanında insanlara “paran yoksa öl” demektedir.”Eğitim alanında paran yoksa okuma ” demektedir. Kızma –dimyan  (la yukbel umlet elfidda kızma danyan-kızma dimyan para veya herhangi bir karşılık  kabul etmez) prensibiyle bu güne kadar yaşamaktadır.Para ve meta için  değil insani değerler uğruna ilmini kullanmak anlamlı ve kutsaldır.Bunun içindir ki;  Kızma ve dimyan kardeşler ölmedi.Ruhları bu topraklarda yaşıyor.İnançların buluştuğu kutsal bir mekan olan türbeleri her inançtan insanı birleştiriyor.Kızma dimyan Türbesi Barış ,kardeşlik ve hoşgörü coğrafyasının simgelerinden biridir. Mızraklı Beldesi’nin insanları ve bütün inançlara mensup yöre insanları adak adamak, ibadet etmek, piknik yapmak için kızma ve dimyan kardeşlerin mekânında buluşuyorlar.

mızraklı

Yorum Yazın

Bu İşletmeye Kaç Yıldız Verirsiniz?

angry
crying
sleeping
smily
cool
Görsel Seç

İncelemenizin 140 Karakterin Altında Olmamasına Özen Gösterin.